Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Paradyż
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / Menu główne  / DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Paradyżu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Paradyż.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji j Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Paradyż: 2019-11-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Paradyż jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
- niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej
- może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych),
- brak responsywności,
- brak opisów alternatywnych, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej
- brak audiodeskrypcji, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ilona Kazuła, przetargi@gminaparadyz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 758 40 82.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia A i B od ul. Koneckiej. Główne wejście oznaczone literą A jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone umożliwiające dostęp dla osób na wózku inwalidzkim. Do wejścia oznaczonego literą B, w którym mieści się USC oraz GOPS, prowadzi podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na parterze wchodząc głównym wejściem do budynku znajduje się okno podawcze, w którym petent może również uzyskać informacje z referatów, które znajdują się na piętrze budynku.Budynek Urzędu Gminy w Paradyżu jest dwukondygnacyjny.Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie pomieszczenia znajdujące się na parterze.Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje sie na parterze wchodząc głównym wejściem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.data wytworzenia2020-09-21
data udostępnienia2020-09-21
sporządzone przezIlona Kazuła
opublikowane przezMarek Gwadera
ilość odwiedzin12060
rejestr zmianzobacz »
Gmina Paradyż, Konecka 4, 26-333 Paradyż, tel.: 44 7584082, fax: 44 7584024, gmina@gminaparadyz.pl, gminaparadyz.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@